Belangrijke Data

Noteer volgende data zeker in jullie agenda!

Eerste trimester

Tweede trimester

Derde trimester

24/04/2022 Groepmis
29/04/2022Kwintkwis
07/05/2022 Triangel (-12) & DRUMM (Jim)
02/07/2022Dagtocht
02-11/08/2022Zomerkamp +12
04-10/08/2022Zomerkamp -12